REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

  1. FHU Iwona Marzec ul. Telimeny 30A, 30-838 Kraków, NIP: 679 244 58 20 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres  sklep@bajeczneposciele.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: FHU Iwona Marzec ul. Telimeny 30A, 30-838 Kraków oraz telefonicznie na numer: +48 502 326 958 FHU Iwona Marzec ul. Telimeny 30A, 30-838 Kraków, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Koszyk
Zacznij wpisywać aby znaleźć produkt

Zaloguj

Nie masz jeszcze konta?